Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, Lice İlçe merkezinde 17.08.2015 Pazartesi günü saat: 21:00'den 18.08.2015 Salı günü saat: 07:00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.