Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/Ç maddesi gereği, İlçemiz Merkezinde 18.08.2015 salı günü saat 21:00'den 19.08.2015 Çarşamba günü saat 07:00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Bahse konu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.